Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

School Clubs/ Clybiau Ysgol

Clwb gofal Moris, Boris a Doris

 

Mae clwb Moris, Boris a Doris yn cael eu cynnal i ddisgyblion o'r meithrin i flwyddyn 6 ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae gennym amryw o weithgareddau, bingo, cwis, gemau bwrdd, crefft, coginio, chwarae gemau buarth, noson ffilm, noson TgCh gan gynnwys themâu tymhorol drwy'r flwyddyn e.e. Pasg, Calan gaeaf, Nadolig a.y.b.  

 

 

Moris, Boris and Doris crèche club

 

 This club is held everyday for all children from nursery to year 6.

We offer a variety of different activities, bingo, quiz, board games, Arts and Crafts, outdoor activities, film night, ICT night we will also include seasonal  activities such as, Easter, Halloween and Christmas etc. 

 

Please feel free to use this service as and when you need it. Please remember to book via sQuid. 

 

 

Dydd Llun/ Monday - 3:30 - 5:30pm - £6.00 (brodyr a chwiorydd/ siblings £5.00 yr un)

Dydd Mawrth/ Tuesday -  3:30 - 5:30pm - £6.00 (brodyr a chwiorydd/ siblings £5.00 yr un)

Dydd Mercher/ Wednesday -  3:30 - 5:30pm - £6.00 (brodyr a chwiorydd/ siblings £5.00 yr un)

Dydd Iau/ Thursday -  3:30 - 5:30pm - £6.00 (brodyr a chwiorydd/ siblings £5.00 yr un)

Dydd Gwener/ Friday - 3:30 - 4:30pm - £4.00 (brodyr a chwiroydd/ siblings £3.00 yr un)

 

Related image

 
   
 
   

 

 

Clwb Urdd/ Urdd Club
 

Mae'r clwb yma yn unig i blant o flwyddyn 2 i 6 sydd wedi ymaelodi â'r Urdd. Mae'r clwb yn cael ei chynnal pob Dydd Mercher 3:30 - 4:30yp. Fe fydd cyfle i’ch plentyn ymarfer ar gyfer cystadlaethau e.e. Dawnsio gwerin, côr, llefaru a llawer mwy. Gofynnwn yn garedig, os ydych chi am i'ch plentyn cael sudd â bisgïen i ddod a 50c i'r siop. Os ydych am ymaelodi gyda'r Urdd, dilynwch y cyswllt isod;

 

http://www.urdd.cymru/en/join/

 

Urdd club and Fun club

 

The club is set up for children in Years 2 to 6 who are members of the Urdd. The club is run every Wednesday from 3:30pm - 4:30pm. Your child/ren will have the opportunity to practise for any upcoming competitions e.g. folk dancing, choir, reciting and lots more. We kindly ask that if you want your child to have squash and biscuits in the club to please provide 50c for the shop. If you are not already an Urdd member and wish to join, please follow the link below;

 

http://www.urdd.cymru/en/join/

  

 

 

 

 

 

Top