Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Contact Details/ Manylion Cyswllt

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan
Tan-y-lan Terrace
Morriston
Swansea
SA6 7DU

 

Telephone: 01792 772800
 
Email: 

YGGTanylan@yggtan-y-lan.swansea.sch.uk

Ysgrifenyddes/ Secretary: 
maxwellk3@hwbcymru.net 
Pennaeth/ Head teacher:
Jonesb934@hwbcymru.net 

 

Top