Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Clwb gofaL Moris, Boris a Doris/ Crèche club

Mae clwb gofal Moris, Boris a Doris yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

 

Mae gennym amryw o weithgareddau, bingo, cwis, gemau bwrdd, crefft, coginio, gemau buarth, noson ffilm, noson Tgch gan gynnwys themâu tymhorol drwy'r flwyddyn e.e. Pasg, Calan gaeaf, Nadolig a.y.b. 

 

Llun/ Monday

3:30 – 5:30

£6.00

Mawrth/ Tuesday

3:30 – 5:30

£6.00

Mercher/ Wednesday

3:30 – 5:30

£6.00

Iau/ Thursday

3:30 – 5:30

£6.00

Gwener/ Friday

3:30 – 4:30

£4.00

 

Brodyr a chwiorydd/ Siblings £5.00 each 


We offer a variety of different activities, bingo, quiz, board games, Arts and Crafts, outdoor activities, film night, ICT night we will also include seasonal  activities such as, Easter, Halloween and Christmas etc. 

Please feel free to use this service as and when you need it. Please remember to book via the squid app.

 

Top