Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Pwy yw Pwy/ Who's Who

Staff yr ysgol/ Staff members

Pennaeth/ Head teacher
Dirprwy/ Deputy
Ysgrifenyddes/ Secretary
Athrawes/ Teacher
Athro/ Teacher
Athrawes/ Teacher
Athrawes/ Teacher
Athrawes/ Teacher
Athrawes/ Teacher
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cynorthwyydd/ Teaching assisstant
Cogyddes/ Cook
Cogyddes/ Cook
Top