Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Clwb Eco/ Eco club

Mae gan ein hysgol Clwb-eco newydd eleni. Disgyblion sydd gyda gweledigaeth i gadw ein hysgol yn wyrdd ac yn daclus.

 

Ein gweledigaeth: Ffocws y Clwb-Eco yw rhannu gwybodaeth am yr effaith effeithiol mae ailgylchu, plannu planhigion a choed a chasglu sbwriel yn cael ar ein hamgylchedd.

Clwb o ddisgyblion ymroddgar o ardraws yr ysgol ydy’r Clwb-Eco, gyda ffocws i hybu addysgu a dysgu ar draws ein hysgol am sut i wella ein hamgylchedd. Rydym yn llwyfan i rannu syniadau a gwybodaeth  yn ogystal â chreu cyfleoedd i ymestyn ffiniau addysgol am wella ein byd.

Byddwn yn gwerthfawrogi eich syniadau a chyfraniad ac yn edrych ymlaen at helpi mewn unrhyw ffordd i sicrhau dyfodol gwyrdd a llwyddiannus i Ysgol Tan-y-lan.

Dewch i weithio gyda’n gilydd i sicrhau dyfodol gwyrdd.

 

Our newly elected eco-club are a team of dedicated pupils who have a vision for keeping our school and surrounding areas clean and tidy.

 

Our mission: The eco-club share a vision of educating the pupils and staff of Tan-y-lan school about the positive effects of recycling, planting trees, plants and shrubs, and contributing to improving environmental conditions.

Eco-club is a group of dedicated young pupils from across the school which promotes the participation of students learning about, and improving their environment. The Eco-club want to share with you their knowledge and understanding of the harmful effects of pollution, plastic waste, litter and more.

Our Eco-club provides opportunities for pupils and staff to communicate their feelings as well as influence decisions that are made. We are a platform to share knowledge and spread awareness about our environment as well as create educational opportunities to extend our boundaries and knowledge further.

We want your views and ideas and are happy to help in any way we can to ensure a green future for Tan-Y-Lan school and the surrounding area.

 

We look forwards to hearing from you.

Let’s work together for a green future.

 

Top