Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Governors / Llywodraethwyr

 Llywodraethwyr

School Governors

 

Clerc Ysgol/ School clerk: Miss Kayleigh Maxwell

 

Enw/Name

Role/ Rôl

Mr Berian Wyn Jones

Pennaeth/ Head teacher

Mr Gareth Huxtable

Cadeirydd/ Chair
Awdurdod Lleol/ Local Authority

Ms Bobbie Rees

Is gadeirydd/ Vice chair
Rhiant/ Parent 

Mrs Lowri Fulford

Cymunedol/ Community

Mrs Rachel Collins

Athrawes/ Teacher

Miss Helen Williams

Cynorthwyydd/ Support staff

Mr Martin Lowe

Rhiant/ Parent

Mr Steffan Phillips

Cymunedol/ Community

Reverend Hugh Lervy

Awdurdod Lleol/ Local Authority

Miss Kirsty Ann Smith

Cymunedol/ Community

Mr Gareth Toghill

Cymunedol/ Community

Ms Lowri Tett

Rhiant/ Parent

Meleri Cole

Awdurdod Lleol/ Local Authority

Hayley Martin

Rhiant/ Parent

 

Top