Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Governors / Llywodraethwyr

 Llywodraethwyr

School Governors

 

Clerc Ysgol/ School clerk: Miss Kayleigh Maxwell

 

Enw/Name

Role/ Rôl
Mr Berian Wyn Jones Pennaeth/ Head teacher
Mr Gareth Huxtable

Cadeirydd/ Chair
Awdurdod Lleol/ Local Authority

Ms Bobbie Rees Is gadeirydd/ Vice chair
Rhiant/ Parent 
Mrs Lowri Fulford Cymunedol/ Community
Mrs Rachel Collins Athrawes/ Teacher
Miss Helen Williams Cynorthwyydd/ Support staff
Mr Martin Lowe Rhiant/ Parent
TO BE APPOINTED Cymunedol/ Community
Reverend Hugh Lervy Awdurdod Lleol/ Local Authority
Miss Kirsty Ann Smith Cymunedol/ Community
Mr Gareth Toghill Rhiant/ Parent
Ms Lowri Tett Rhiant/ Parent
TO BE APPOINTED Awdurdod Lleol/ Local Authority

 

Top