Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Profion Cenedlaethol/ National Tests

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

National Reading and Numeracy Tests

 

Gweler gwybdoaeth isod am y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Bydd disgyblion ym mlynyddoedd 2 i 6 yn sefyll y profion hyn bob haf.

 

Please find some useful information below regarding the National Reading and Numeracy tests which are sat by pupils in year 2 to 6 every summer. 

 

Bydd y profion yn cael eu cynnal rhwng y....

The tests will be held between the......

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr / Information for parents and carers

Deunyddiau Sampl Darllen - CYMRAEG / Reading Sample Materials - WELSH

Deunyddiau Sampl Darllen - SAESNEG / Reading Sample Materials - ENGLISH

Top