Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Dewiniaid Digidol/ Digital Wizards

Ein Gweledigaeth

 

Rydym yn;
• cefnogi dosbarthiadau gyda sgiliau TGCh a sgiliau’r fframwaith.
• uwch-sgilio ffrindiau ac athrawon.
• Gofalu am y cyfarpar, sicrhau eu bod wedi storio yn ddiogel ac yn barod i ddefnyddio ar lawr y dosbarthiadau.
• Hybu e-diogelwch ar draws yr ysgol.

 

Our Vision

 

We;

  • Support classes with developing ICT skills as well as the skills from the framework.

  • Upskill friends/ teachers and all classes.

  • Ensure that resources are well cared for, stored safely and are ready to use on the classroom floor.

  • Promote e-safety throughout the school.

Ein taith hyd yn hyn/ Our journey so far

Still image for this video
Top