Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

School Clubs/ Clybiau Ysgol

Clwb Hwyl

 

Mae clwb hwyl yn cael eu cynnal i ddisgyblion o flwyddyn 1 i 6 pob dydd Iau o 3:30yp - 4:30yp. Mae gwahanol weithgareddau ar gael ac yn newid pob wythnos e.e. chwaraeon, gemau bwrdd, celf a chrefft a.y.b. Gofynnwn yn garedig, os ydych chi am i'ch plentyn cael sudd â bisgïen i ddod a 50c mewn amlen wedi enwi i'r siop.

 

Fun club

 

This club is held every Thursday from 3:30pm - 4:30pm for children in years 1 to 6.  Every week we have different activities set up for the children e.g. sports, board games, arts and crafts etc. We kindly ask that if you want your child to have squash and biscuits in the club to please provide 50c  in a named envelope for the shop.

 

 

Related image

 
   
 
   

 

 

Clwb Urdd/ Urdd Club
 

Mae'r clwb yma yn unig i blant o flwyddyn 2 i 6 sydd wedi ymaelodi â'r Urdd. Mae'r clwb yn cael ei chynnal pob Dydd Mercher 3:30 - 4:30yp. Fe fydd cyfle i’ch plentyn ymarfer ar gyfer cystadlaethau e.e. Dawnsio gwerin, côr, llefaru a llawer mwy. Gofynnwn yn garedig, os ydych chi am i'ch plentyn cael sudd â bisgïen i ddod a 50c i'r siop. Os ydych am ymaelodi gyda'r Urdd, dilynwch y cyswllt isod;

 

http://www.urdd.cymru/en/join/

 

Urdd club and Fun club

 

The club is set up for children in Years 2 to 6 who are members of the Urdd. The club is run every Wednesday from 3:30pm - 4:30pm. Your child/ren will have the opportunity to practise for any upcoming competitions e.g. folk dancing, choir, reciting and lots more. We kindly ask that if you want your child to have squash and biscuits in the club to please provide 50c for the shop. If you are not already an Urdd member and wish to join, please follow the link below;

 

http://www.urdd.cymru/en/join/

  

 

 

 

 

 

Top